_______________________

_______________________ Учебен център НОБО - Русе | Представи и твоята страница

Учебен център НОБО работи с издателство Macmillian, което има бързо разрастващ се набор от добреподготвени учебници и материали за възрастни. Авторите обучават учители и хора, желаещи да станат учители, разработвали са материали, които са базирани на желанията и нуждите на обучаемите по английски език. Дигиталните материали следват този принцип с авангардни технологии, които осигуряват смесен тип обучения на най-високо ниво. New Inside Out е съвкупност от всичките най-добри елементи на първоначалната серия учебници Inside Out, наблягайки на персоналните особености на всеки курсист. Резултатът: едни от най-уместните и вълнуващи учебници по английски, които са достъпни.

CD-то за курсисти осигурява редица интерактивни дейности за упражнение с отделен акцент върху упражненията за слушане. Подходящ е за самостоятелно учене, както и за обучене в учебна среда. Кратки клипчета, които илюстрират "подходящи фрази и изрази" са включени към учебниците. Направени за обучение през 21 век, New Inside Out е перфектният инструмент за учители, за да привлекат максимално желанието на курсистите и да увеличат своята успеваемост в преподаването на материала. Включва два свързани помежду си обучителни метода - "дигитален учебник" (включва целия учебник за курсисти, както и всичките му прилежащи мултимедийни предимства) и "зона за учителя" (за създаването на допълнителни материали).

Ключови характеристики:
*"Дигиталния учебник": Цифровизирана версия на хартиения учебник се презентира на екран, страница по страница. Има възможност да се приближава отделна част, като се запазва високото качество на изображението на страницата.
*"Зона за учителя": Има възможност безпроблемно да се превключи към "зоната на учителя", за да се създаде собствено съдържание, или да се работи със съдържание, което е изработено по-рано. Могат да се използват и образци за направата на интерактивни игри за секунди, които да допринесат за по-лесното възприемане на новата информация.
*"Мултимедийни ресурси на върха на пръста": Всички аудио, видео и граматични ресурси, необходими за обучениете на всеки урок са достъпни на момента, директно от страницата на "Дигиталния учебник". Също така има и богата колекция от интерактивни дейности, базирани на езиковото съдържание в учебника.
*"Интуитивни инструменти": Всичките инструменти, необходими за работа с "Дигиталния учебник" и създаване на собствено съдържание в "зоната за учителя", са вградени в самия софтуер.
*"Независимост на платформата: New Inside Out Digital работи както с PC, така и с MAC компютри. Като допълнение работи със всякакъв софтуер за интерактивни дъски или дори с комбинация от обикновен лаптоп и проектор.


Курс АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, Ниво А1 според евопейската езикова рамка (New Inside Out Beginner/Elementary)

Какво включва курсът?
Ниво А1 е предназначено за начинаещи и за тези, които имат известни познания по езика и желаят да го обогатят. Курсът предлага учебник в комплект с CD, на който има множество упражнения за самоподготовка. Учебните материали са богати на интерактивни упражнения, текстове и диалози, съставени въз основа на реални житейски ситуации. В курса се развиват способности за практическо приложение на писмения и говоримия чужд език. След всеки раздел курсистът може да направи самоконтрол чрез полагането на тест. Граматиката се обяснява под формата на разнообразни упражнения и задачи. Този подход улеснява разбирането на отделните граматически единици, илюстрира употребата им и дава възможност за многократното им повторение. Приложението по граматика обобщава обясненията от всеки раздел и ги допълва с нови примери. Учебните материали съдържат ключ към упражненията. Има езикова банка с полезни фрази по практически английски, имплементирана урок по урок, за да подсигури курсистите с ключови думи и изречения, които могат да използват извън класната стая. Допълнителни страници с речник на използваните думи - Обобщава ключовата лексика от предишния урок и осигурява на курсистите един запас от думи в речника, от който могат да си правят справка.

Много практически примери и упражнения - Продължителност: 2 месеца, 20 дни по 5 учебни часа (общо 100 часа по 40 минути)

Провеждане:

 • Вечерни - от понеделник до петък от 18:00 до 21:30 (с едно междучасие от 10 минути) и събота/неделя – през деня

 • Съдържание на граматическата част от курс Английски език I-во ниво

  Курс АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, Ниво А2 според евопейската езикова рамка (за напреднали с New Inside Out Pre-intermediate)

  Какво включва курсът?
  Ниво А2 е предназначено за преминалите вече първи модул и за всички онези, които имат добра основа по езика. Курсът предлага учебник в комплект с CD, на който има множество упражнения за самоподготовка. Учебните материали са богати на интерактивни упражнения, текстове и диалози. Усвояването на учебния материал дава възможност за уверено ползване на езика във всекидневни ситуации и развива необходимите комуникативни способности. Специално внимание е отделено за развиване на писмените умения и придобиване на добри навици за четене. Курса предлага голям брой писмени и говорни дейности и упражнения, както и текстове и диалози, съставени въз основа на автентични ситуации от личния и професионалния живот. Застъпени са периодично тестове за самоконтрол, преговорни упражнения, упражнения – мозайки и др. Курсът дава възможност да се затвърдят знанията по граматика и системно въвежда нови граматически единици чрез упражнения и дейности, които точно демонстрират начина им на употреба. Граматичната част обобщава дадените в разделите обяснения и ги илюстрира с допълнителни примери. Учебните материали съдържат ключ към упражненията. Лексиката обяснява и сравнява голям брой чужди думи, които създават особена трудност. Има езикова банка с полезни фрази по практически английски, имплементирана урок по урок, за да подсигури курсистите с ключови думи и изречения, които могат да използват извън класната стая. Допълнителни страници с речник на използваните думи - Обобщава ключовата лексика от предишния урок и осигурява на курсистите един запас от думи в речника, от който могат да си правят справка.

  Много практически примери и упражнения - Продължителност: 2 месеца, 20 дни по 5 учебни часа (общо 100 часа по 40 минути)

  Провеждане:

 • Вечерни - от понеделник до петък от 18:00 до 21:30 (с едно междучасие от 10 минути) и събота/неделя – през деня

 • Съдържание на граматическата част от курс Английски език II-ро ниво

  Курс АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, Ниво В1 според евопейската езикова рамка (за усъвършенстване на знания с New Inside Out Intermediate)

  Какво включва курсът?
  Ниво В1 е предназначено за преминалите вече първите два модула на обучение и за всички онези, които са достигнали добро ниво в практиката на чуждия език и желаят да попълнят своите пропуски. По време на обучението се правят упражнения слушане с разбиране, които развиват слуховите възможности на курсистите. Усвояването на учебния материал дава възможност за уверено ползване на езика във всекидневни ситуации и развива необходимите комуникативни способности. Лекционните занятия съдържат писмени и устни упражнения, интересни и забавни диалози в реални, житейски ситуации, както и увлекателни четива. Те имат за цел да поставят изучаваните изрази и граматически конструкции в естествена езикова среда. В края на всеки раздел има коментар върху някои основни разлики между различните диалектови групи. Курсът съдържа упражнения за писане на текст (есе, писма и др.) с образци за най-често срещани въпроси в личните и деловите контакти. Заедно с приложенията от предходните модули приложението по граматика в този трети модул представлява подробно ръководство за най-важните граматически единици. Има предпоставки и за дискусии на познати теми. Има езикова банка с полезни фрази по практически английски, имплементирана урок по урок, за да подсигури курсистите с ключови думи и изречения, които могат да използват извън класната стая. Допълнителни страници с речник на използваните думи - Обобщава ключовата лексика от предишния урок и осигурява на курсистите един запас от думи в речника, от който могат да си правят справка.

  Много практически примери и упражнения - Продължителност: 2 месеца, 20 дни по 5 учебни часа (общо 100 часа по 40 минути)

  Провеждане:

 • Вечерни - от понеделник до петък от 18:00 до 21:30 (с едно междучасие от 10 минути) и събота/неделя – през деня

 • Съдържание на граматическата част от курс Английски език III-то ниво

  Курс АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, Ниво В2 според евопейската езикова рамка (за усъвършенстване на знания с New Inside Out Upper Intermediate)

  Какво включва курсът?
  Ниво В2 е предназначено за преминалите вече първите три модула на обучение и за всички онези, които са достигнали много добро ниво в практиката на чуждия език и желаят да попълнят своите пропуски, както и да упражнят езика в среда, близка до реалната комуникация с чужденци. По време на обучението се правят упражнения слушане с разбиране, които развиват слуховите възможности на курсистите, както и четене с разбиране. Упражнява се разбирането на сравнително дълги устни изложения и лекции и умението да се следи дори сложна аргументация, при условие, че темата е позната. Симулират се множество дискусии на познати теми, с цел да си стимулират курсистите да упражняват своите знания и умения по езика и активното им участие. След завършване на модула курсистите ще могат да излагат и отстояват становищата си чрез ясни и подробни описания по широк кръг от теми. Учат се допълнителни изрази, конструкции и фрази с цел по-ясното и гладко изразяване на мисълта. Курсът съдържа упражнения за писане на текст - есе, писма и др. Заедно с приложенията от предходните модули приложението по граматика в този модул представлява подробно ръководство за най-важните граматически единици. Има езикова банка с полезни фрази по практически английски, имплементирана урок по урок, за да подсигури курсистите с ключови думи и изречения, които могат да използват извън класната стая. Допълнителни страници с речник на използваните думи - Обобщава ключовата лексика от предишния урок и осигурява на курсистите един запас от думи в речника, от който могат да си правят справка.

  Много практически примери и упражнения - Продължителност: 2 месеца, 20 дни по 5 учебни часа (общо 100 часа по 40 минути)

  Провеждане:

 • Вечерни - от понеделник до петък от 18:00 до 21:30 (с едно междучасие от 10 минути) и събота/неделя – през деня

 • Курс АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, Ниво С1 според евопейската езикова рамка (за усъвършенстване на знания с New Inside Out Advanced)

  Какво включва курсът?
  Ниво С1 е предназначено за хора, които са преминалите вече първите четири модула на обучение или имат много добри познания по езика и добър набор от лексика и желаят да попълнят своите пропуски, както и да упражнят езика в среда, близка до реалната комуникация с чужденци. След завършване на обучението курсистите ще могат да разбират сравнително дълги изказвания, дори и когато не са ясно структурирани, а логическите връзки само се подразбират, да разбирам телевизионни предавания и филми без особени усилия, да разбират дълги и сложни специализирани и литературни текстове, както и да долавят стилистични нюанси, ще могат и да разбират специализирани статии и дълги технически инструкции. Очаква се да могат да се изразяват гладко и непринудено, без видимо затруднение по сложни въпроси, да използват езика гъвкаво и ефикасно за социални и професионални контакти, точно да изразяват мислите и мнението си. Тренира се и съставянето на добре структурирани писмени текстове, където ясно се изразява мнението, писането на писма, есета и доклади по различни теми, като се набляга на същественото и се избира подходящ стил. Има езикова банка с полезни фрази по практически английски, имплементирана урок по урок, за да подсигури курсистите с ключови думи и изречения, които могат да използват извън класната стая. Допълнителни страници с речник на използваните думи - Обобщава ключовата лексика от предишния урок и осигурява на курсистите един запас от думи в речника, от който могат да си правят справка.

  Продължителност: 2 месеца, 20 дни по 5 учебни часа (общо 100 часа по 40 минути)

  Провеждане:

 • Вечерни - от понеделник до петък от 18:00 до 21:30 (с едно междучасие от 10 минути) и събота/неделя – през деня

 • Курсовете започват в момента, в който се формира група.

  За да си запазите място в курса, трябва да подадете молба в офиса на фирмата и да платите 50% от цената на курса.
  Ползвате отстъпка от 5% (от цената на ниво), ако представите служебна бележка, удостоверяваща, че сте учащ. Правим отстъпки за записване на двама или повече курсисти наведнъж, фирмени обучения в цяла група.