_______________________

_______________________ Учебен център НОБО - Русе | Представи и твоята страница

Online записване

Молба за записване в курс по:
(моля, отбележете избрания от Вас курс)

Име на курса
   
        
    
 
      
        
Лични данни
Ниво на познания към датата на записване:
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Курсистите се записват за този курс и трябва да внесат таксата за целия учебен период, независимо от прекъсвания и отсъствия по тяхна вина.
2. Таксата за курса се внася на една или две вноски, съответно 100% или 50% или на разсрочено плащане в рамките на няколко месеца.
І-ва вноска- при регистрация
ІІ-ра вноска- в началото или най-късно до приключване на 50% от учебните часове.
3. На курсисти, които не са платили учебната такса, не се разрешава продължаване на обучението.
4. Неприсъствените дни /ако има такива/ се обявяват предварително от преподавателят. Учебният период приключва на предварително обявената дата.
5. В срок от 2 работни от датата на подаване на молбата курсиста трябва да посети Учебния център за уточняване на всички подробности и записване за желания курс.
6. Ръководството запазва правото си да променя първоначалната програма съобразно нуждите и възможностите на мнозинството от курсисти без да поема ангажимента да наваксва часовете, пропуснати по независещи от фирмата причини.
7. Не се допуска пушенето в учебното помещение.
8. Курсистите следва да идват навреме и да се готвят редовно за учебните занимания, да се държат прилично и да спазват обявените правила.
9. Всяко оплакване или предложение, имащо връзка с правилното функциониране на учебната група, молим да отнасяте до ръководството на фирмата.
10. Курсистът е длъжен, при прекъсване на обучението по негова вина, да изплати пълната такса.
11. Такси се връщат, само когато прекъсването на курса на обучение е по вина на фирмата.
Запознах се с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на Учебен център „НОБО” и ги приемам.