_______________________

_______________________ Учебен център НОБО - Русе | Представи и твоята страница

Защо да изберете ЦПО към НОБО ЕООД – гр. Русе?

 • издаване на удостоверения и свидетелства след завършване на обученията, валидни в целия ЕС

 • ПРИЗНАВАНЕ НА ДИПЛОМИ И КВАЛИФИКАЦИИ - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 • възможност за издаване на Europass приложение към свидетелството за професионална квалификация и удостоверението за професионално обучение, подобряващо прозрачността на квалификациите и шанс за улеснeна мобилност на работниците на европейския трудов пазар

 • централно място, удобен обществен транспорт и паркинг

 • разполага със собствени и наети просторни и климатизирани учебни зали за провеждане на обучения по теория на професионалните направления и езиковите курсове, както и осигурена високо оборудвана материално-техническа база за провеждане на практическите занятия предимно в производствени помещения на големи местни фирми в различни браншове.

 • удобно за Вас време

 • високо качество на достъпни цени

 • първият учебен център в град Русе, въвел иновативно обучение, и единствен дистрибутор на софтуер за интерактивни дъски за Източна Европа

 • използва интерактивни бели дъски, което е неизменна част от съвременните методи за бизнес презентации и преподаване в НОБО, като образователна институция на европейска държава

 • най-нови информационни технологии на обучение - мултимедия, оборудвани компютърни кабинети с лицензирани софтуерни приложения и обособени самостоятелни ергономични работни места за всеки обучаващ се съобразно изискванията на нашето законодателство

 • осигурени множество примери и практически упражнения

 • висококвалифицирани преподаватели от реномирани основни, средни и висши учебни заведения – доказали се с дългогодишния си изграден професионален опит и работни практики