_______________________

_______________________ Учебен център НОБО - Русе | Представи и твоята страница

Актуален спискък на обученията с ВАУЧЕРИ провеждани от Учебен център НОБО

Списък ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Списък КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ


Обучение с ваучери

Учебен център НОБО заема 12-та позиция в списъците на одобрените доставчици на услуги за обучения по професионална квалификация и за обучения по ключови компетентности по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в България. Първите кандидати за обучение с ваучери вече избраха Център за професионално обучение към „НОБО” ЕООД, гр. Русе. Можете и Вие да се включите към сформираните курсове за професионално обучение и обучение по ключови компетенции.
Разгледайте списък на професионално обучение и списък на обучение по ключови компетенции на заявените с ваучери обучения, изберете курс и подайте заявление в Русенска Дирекция „Бюро по труда” за получаване на ваучер за обучение.

Свържете се с нас, за да Ви включим в нашите курсове.
Сега вече безплатно можете да получите професионална квалификация по желаната от Вас професия и специалност или обучение по ключови компетенции на Европейската референтна рамка. Обученията се финансират изцяло по Схема “Аз мога” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. По тази схема могат да участват всички заети лица на пълно работно време по трудов договор, с изключение на държавната администрация, администрацията на органите на местното самоуправление, съдебната система, като кандидатстват за обучения с подаване на заявления в регионалните Дирекции “Бюро по труда” по местоживеене.

Одобрените кандидати получават ваучери с фиксирана номинална стойност, които дават право на притежателя да премине безплатно избрано от него обучение, с което се покрива изцяло стойността на обучението, независимо от неговата продължителност.

Възползвайте се от тази възможност, като се включите в курсовете за професионално обучение и обучения по ключови компетенции, организирани от Център за професионално обучение към „НОБО” ЕООД, гр. Русе. Нашата обучаваща институция е регистриран доставчик на услуги от Агенцията по заетостта за професионални обучения и обучения по ключови компетентности, със сключено споразумение от 07.01.2010г. (изтегли тук)

Ние Ви предлагаме професионално обучение по 10 лицензирани от Националната агенция за професионално образование и обучение професии и специалности от областта на Хотелиерството, Ресторантьорството, Компютри и информатика, Икономиката, Предприемачество, Фризьорство, Козметика и др. и обучение по ключови компетенции от Европейската референтна рамка – общуване на чужди езици: английски, немски, румънски, италиански и гръцки език, компютърна грамотност, специализиран софтуер, обща икономическа култура и др.

ЦПО към “НОБО” ЕООД предлага на всички, които желаят да се включат в обученията с ваучери, безплатна консултация относно реда за подаване на документи и получаване на ваучери. Нашите консултанти ще Ви помогнат да направите най-подходящия за Вас избор на професия и специалност за професионално обучение или вида обучение по ключови компетенции.

Организацията на учебният процес, ще бъде съобразена с Вашата професионална заетост и седмична натовареност.

Своевременно ние ще Ви информираме за броя на получените от Агенцията по заетостта ваучери от кандидатите по видове професии и ключови компетентности, избрали да се обучават в нашата обучаваща институция, като това ще Ви помогне да направите своя избор на обучение по професии и специалности, за които има сформирани квалификационни курсове. Необходимо е само да направите следното:

 • да изберете от приложените списъци желаното от Вас професионално обучение или обучение по ключова компетентност, организирани от ЦПО към “НОБО” ЕООД, гр. Русе
 • да изберете населеното място – гр. Русе, в което ще кандидатствате за обучение към нашата обучаваща институция. Ако живеете в населено място, което се различава от това вписано като постоянен адрес в личната карта, Вие можете да заявите настоящ адрес в съответната Община, където живеете, и да се обучавате в населеното място, където живеете по настоящем, без да е необходимо да сменяте личната си карта.
 • да подадете заявление, (за да отворите този файл Ви е нужен ADOBBE READER, ако нямате, изтеглете от тук) - Прочетете внимателно Заявлението и попълнете всички необходими полета и декларация по образец в Дирекция “Бюро по труда”, като впишете обучението, което желаете, както и обучаващата организация ЦПО към “НОБО” ЕООД, гр.Русе
 • трябва да бъде придружено от следните документи:
 • -копие от лична карта;
  -копие на диплома за завършено образование;
  -удостоверение/свидетелство за преминат курс за придобиване на професионална квалификация (ако има такъв);
 • свържете се с нас, като посетите нашия офис, намиращ се на адрес: гр. Русе, 7000, ж.к. Център, ул. Петър Берон № 23, ет.1, Учебен център НОБО и заявите желанието си за участие в нашите обучения.
 • допълнителна информация за организацията на учебния процес можете да получите на нашия телефонен номер 082/507666 или на e-mail: office@nobo-bg.com