_______________________

_______________________ Учебен център НОБО - Русе | Представи и твоята страница

Учебен център "НОБО"

Учебен център НОБО използва предимствата на натрупания експертен опит и още от основаването си се отличава с качеството на предлаганите услуги в сферата на компютърно и чуждоезиковото обучение в гр.Русе. Успехът на над 4500 обучени лица и реализирали се на пазара на труда е неоспоримо доказателство за изключително високите стандарти на преподаване в системата на Учебен център НОБО.

Основната цел на центъра е да спомага за повишаване на качеството на заетостта на човешките ресурси чрез овладяване и развиване на съвременни професионални знания, умения и прилагане на практики, защото образованието и обучението са най-важната пресечна точка на потребностите и интересите на отделната личност, на обществото, на работодателите, на институциите.

Основните задачи на центъра са: извършване и удостоверяване на професионално обучение по програми съгласно Закона за професионално образование и обучениe; обучение и преквалификация на безработни и заети лица по различни професионални направления; осигуряване на публичен достъп до полезна информация, касаеща ученето през целия живот в страната; ежедневно актуализиране на учебни планове и разширяване на списъка на професиите и ключовите компетенции за професионално образование и обучение; участие в разработването на Оперативната програма за развитие на човешките ресурси; осигуряване и поддържане на качество в професионалното образование и обучение на младежи и възрастни, отговарящо на потребностите на пазара на труда и развитието на конкурентноспособността на местно и регионално ниво на икономиката.

НОБО ЕООД е юридическо лице със седалище в гр. Русе. Специализиран частен учебен център за професионално образование и обучение от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски съвет на Република България /лицензия №200812687/, създаден и лицензиран на основание чл.42 т.2 от Закона за професионалното образование и обучение за 20 на брой професии.

Нашата визия за бъдещето е развитие като активно учебно звено от европейски тип, което подпомага всички заинтересовани лица, осигурявайки им иновативна, модернизирана и ежедневно обновявана морална и материално-техническа база за професионално образование, обучение и ориентиране в контекста на ученето през целия живот и професионално обучение с оглед осигуряване на ефективна интеграция на човешките ресурси на пазара на труда.

Гъвкавата организация на курсовете ни, уважението към професионалните нужди и ангажираност на нашите многобройни клиенти е създал популярността на Учебен център НОБО не само сред индивидуални професионалисти, но и сред водещи фирми и институции, като Електроразпределително дружество „ЕОН България” ЕАД, „Адрес Недвижими имоти” АД - най-голямата българска компания за недвижими имоти, Фирма „Асто Метал” ЕООД - с установени дългогодишни традиции в производството на широка гама от изделия от метал, „СИГМА БЪЛГАРИЯ” АД е най-новата (10та поред) афилирана компания на Група Саракакис - една от най-отдавна основаните търговски и промишлени концерни в Гърция с широк спектър от дейности, основно в автомобилния сектор, „Металпласт Инженеринг” ООД - изработка, доставка и монтаж на детски игрални комплекси, метални изделия и пластмасови детайли за детски съоражения, "ЕЛ" ЕООД е един от лидерите при българските фирми в електромонтажа с над 20 годишна история, Райфайзенбанк (България) ЕАД – една от водещите банки в региона и много др.